Breaking News

Biblioterapija

Od 15. 6. 2021. do 15. 9. 2021. možete me kontaktirati za program biblioterapije, odnosno savetovanja kombinovanog sa čitanjem ciljane literature. Naglasak je na emocionalnoj stabilnosti, prevazilaženju konflikata i donošenju odluka.

Kontakt na starac.sa.reke@gmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *