Breaking News

Uvesti proveru znanja za Vrhovni sud

0 0

Pre izvesnog vremena, imao sam predmet u Vrhovnom sudu. Radi se o predmetu koji je prethodno prošao trnovit i neregularan put u rukama Apelacionog suda u Beogradu, u kome je, na primer, u sred letnje pauze, u avgustu mesecu, odlukom predsednika tog suda, predmet oduzet od jedne sudije, a potom dat drugoj, koja je upravo išla u penziju. Ta gospoja je, onda, donela odluku u predmetu od oko 2000 stranica teksta za svega dve sedmice, ne osvrćući se uopšte na navode žalbe na presudu nižeg suda. Ne samo da nije presudila savesno i zakonito, niti je čitala predmet, nego je otvoreno propustila čak i da navede elemente presude koji su po zakonu obavezni, odnosno da odluči o predlozima samog akta žalbe o kome sudi.

Da bi se žalba na presudu nižeg suda mogla odbiti, mora se, naime, navesti njen sadržaj i argumenti, a potom se oni mogu odbiti. Ova sudija se nije potrudila čak ni taj elementarni deo sudijskog zanata da zadovolji, a dve druge, poslušne gospoje koje su sa njom bile u veću su, solidarno, “digle ruku”.

Kada je predmet došao u Vrhovni sud po zahtevu za reviziju, tu je dopao nekoj sudiji koju sam pokušao da pronađem u struci, dakle po rezultatima, radovima, po znanju.

Ta žena ne postoji u struci.

Nje nema.

Ona nema ni jedan rad o materiji o kojoj sudi, nema ni jedno istaknuto javno mišljenje, ona je prosto nepoznanica, potpuni anonimus.

Sa njom u veću, još jedan takav anonimus, osoba koje nema u stručnoj javnosti, kao predsednica veća, i još jedna gospoja, tek izabrana u taj sud nakon što je lobirala za vlast za izmene ustava kakvih nema ni u jednoj civilizovanoj demokratskoj državi.

I sve one su, pogodićete, “digle ruku”, i to opet za svega dve nedelje, ne čitajući, očigledno, predmet.

Ova vrsta prakse je nešto što svi građani Srbije znaju. Odluke u srpskim sudovima se ne donose po pravu, pravdi i logici, nego po tome ko je koga pozvao telefonom, ko je kome namignuo, koji “kabinet” je “zvao” za koga, ili ko je kojoj u frizeraju došapnuo da treba presuditi ovako ili onako. To je, u suštini, naše pravosuđe.

Zato je Miodrag Majić u pravu kada kaže da je srpskom pravosuđu jedino preostalo da se zvanično samoukine.

Međutim, postoji lek za ovakvo ponašanje.

Taj lek je u reformi, ali ne reformi kakve smo imali do sada. Videli smo, na mrežama, gomilu skandala sa sudijama, koje ne znaju osnovne stvari. Na primer, situacija, koju sam nedavno video, gde sudija u Nišu od advokata koji je povukao tužbu, jer je tuženi izmirio dug, traži dokaz da je ovaj izmirio dug. Dakle, ta žena nema predstavu o materiji koju sudi, ni o Zakonu o parničnom postupku.

Velika većina srpskih sudija su prosto neznalice, a uz to ide i nedostatak elementarnog stručnog morala i integriteta. Zato je neophodno da reforma pravosuđa počne od provere znanja sudija koji sude u Vrhovnom sudu Srbije.

Ti ljudi treba da odgovaraju pred ozbiljnim stručnjacima o osnovnim pravnim pojmovima, da se vidi da li oni uopšte razumeju pravo i na najelementarnijem nivou. Potom bi trebalo isto primeniti na niže sudove, a nakon toga i na advokatske komore.

Pravni fakulteti su decenijama hiperprodukcije kadrova sa krajnje niskim, faktički srednjoškolskim, nivoom obrazovanja, doveli do implozije pravosudnog sistema, kao što su doveli i do implozije viskog školstva i mnogih visokoškolskih institucija u kojima dominiraju njihovi brojni kadrovi, kojih prosto ima toliko da se teško negde može pogledati a da se oni tu ne nađu.

Masovnost i hiperprodukcija, koji karakterišu srpsko pravo, uvek su problem sa tačke gledišta kvaliteta, elitizma i visokih standarda, pa je stoga upravo ta hiperprodukcija lažnih stručnjaka, lažnih pravnika, a i lažnih profesora prava (što je posebna tema o kojoj se, zahvaljujući savremenoj bibliometriji, lako može argumentisati) i dovela do katastrofalno niskog nivoa znanja sudija.

Preispitivanje nivoa pravnog i teorijskog znanja sudija Vrhovnog suda sve bi to pokazalo. I istovremeno ukazalo na puteve reforme pravosuđa koji ne bi bili promašeni kao svi do sada.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *