Breaking News

Dogovoriti se sa SAD o uvođenju tranzicione smrtne kazne

0 0

Činjenica da u Srbiji pravosuđe ne postoji, već postoji neka vrsta holograma pravosuđa, koji predstavlja prividno trodimenzionalnu sliku koja deluje kao prava stvar, a onda, kada posegnete rukom za tom slikom, ruka prosto prođe kroz prazan prostor, otvara pitanje o tome kako procesuirati pripadnike fašističkog režima nakon njegove smene, uključujući ne samo nosioce funkcija u izvršnoj vlasti, nego pre svega nosioce pravosudnih funkcija koji su se sistematski ogrešili o pravičnost, ljudska prava i koji su postupali po političkom diktatu kleptofašističke klike koja upravlja Srbijom.

Nepostojanje pravosuđa ukazuje na nužnost da se posle smene vlasti građanskom neposlušnošću formiraju mehanizmi tranzicione pravde koji će brzo, na način sličan prekim sudovima u ratu, presuditi eksponiranim predstavnicima režima i korumpiranim tužiocima i sudijama.

Bez tranzicione pravde, bez privođenja istinskoj, radikalnoj pravdi svih koji su kompromitovali pravni i politički sistem, nema ozdravljenja društva i nema boljeg života ni za nas, ni za našu decu. Taj sistem će nužno uključiti i neke nepravde, on će imati neke karakteristike revolucionarne pravde, ali on nema alternativu, jer u Srbiji nema pravosuđa, i ukoliko se ne bi sprovela radikalna revolucionarna pravda nikakve pravde ne bi ni moglo biti.

Jedan predlog je da se u sprovođenju radikalne pravde posle sloma režima usvoji sistem izricanja i izvršenja smrtne kazne iz pojedinih saveznih država u SAD, uz ubrzan postupak koji opravdavaju tranzicione društvene okolnosti.

Potrebno je da se već sada pokrene projekt izrade jednog posebnog Zakona o tranzicionoj pravdi, sa retroaktivnom primenom, koji bi važio 20 godina od sloma vladajuće klike, i koji bi omogućio da se obaveznom smrtnom kaznom kazne svi koji su zloupotrebom javne i pravosudne funkcije ugrozili nečija ljudska prava, pre svega sudije i tužioci koji su hapsili nevine ljude, određivali im pritvore bez osnova, oni koji su ljudima oduzimali decu, kao i pripadnici mafijaškog sistema socijalne zaštite koji su učestvovali u organizovanom kriminalu trgovine decom, starateljstvima i hraniteljstvima u saradnji sa korumpiranim sudijama.

Tranzicioni tribunal bi morao da ima podršku SAD da bi se pravda sprovela na najbrži mogući način, tako što bi se pripadnici užeg kruga nepotističke i kronijevske kleptokratske vlasti odmah po smeni vlasti zadržali i optužili za političke zločine i za narušavanje vitalnih nacionalnih interesa, za šta bi bila predviđena obavezna smrtna kazna.

Soba za pogubljenja Vašingtonskog državnog zatvora.

Modalitet izvršenja smrtne kazne bi trebalo modernizovati u odnosu na način izvršenja smrtne kazne koji je ranije bio predviđen u krivičnom zakonu Srbije. Taj modalitet treba da preuzmemo od SAD, u formi smrtonosne injekcije kao humanijeg načina od streljanja.

Postupak bi morao da bude ograničen na 6 meseci trajanja, tužilac i sudije tribunala bi bili postavljeni potpuno mimo postojeće tužilačke i sudijske kadrovske strukture, iz redova uglednih pravnih ličnosti i uz učešće stranih sudija, po modelu po kome je funkcionisao Međunarodni tribunal za ratne zločine na području bivše Jugoslavije (“Haški tribunal”).

U rešavanje problema pravosudne vlasti će se krenuti od njenog vrha, dakle od Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, pa naniže, pre svega preko predsednika sudova, a onda dubokim zahvatom prema svim sudijama koji su eksponirani kao korumpirani, trgovci najslabijima i najranjivijima, kao poslušnici političkih vlasti ili čije nezakonite presude su kao takve okarakterisane odlukama viših sudova, a presude su doneli očigledno protivno dokazima u predmetima i logici elementarne društvene pravičnosti. Takvih slučajeva ima mnogo i zato će tranziciona pravda morati da bude obuhvatna i radikalna.

Mi ćemo predložiti vladi SAD projekt za izradu posebnog zakona o tranzicionoj pravdi kojim bi se privremeno uvela smrtna kazna i ubrzani sudski postupak za izvršioce političkih krivičnih dela, koja će taj zakon definisati, uz istovremeno aktivističko delovanje preko akademskih krugova da se privremeno vraćanje u tranzicioni pravni sistem smrtne kazne prihvati od evropskih zemalja kao nužnost u dubinski razrušenom pravosuđu.

Ukoliko posle primene tranzicione pravde više ne bude dovoljno kadrova za funkcionisanje pojedinih sudova, oni će se reorganizovati i popunjavati po kriterijumima koji će podrazumevati visoki prosek na studijama, postojanje poslediplomskih kvalifikacija, objavljene radove i besprekorno društveno ponašanje, što je suprotno sadašnjoj praksi popunjavanja pravosuđa.

Tranziciona pravda u Srbiji se može sprovesti samo uz pomoć SAD, da se ne bi pretvorila u revolucionarni obračun sa svima sa kojima se neko ne slaže. Zato je neophodno da od početka akti kojima će se rukovoditi tranziciona pravda budu formulisani u saradnji sa SAD, a da se kroz popunjavanje liste lica individualno sankcionisanih od SAD za korupciju i narušavanje demokratskih vrednosti u Srbiji napravi trijažni spisak onih koji će odgovarati pred međunarodnim tribunalom za korupciju, čije se osnivanje najavljuje, za razliku od onih koji će biti podvrgnuti tranzicionoj pravdi u Srbiji, uz primenu obavezne smrtne kazne za političke i sudske zločine.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *